Các giáo viên này là những sinh viên đã tốt nghiệp Đại học từ các nước phương Tây như Canada, Hoa Kỳ và nước Anh, họ sẽ là những người dạy các môn học/chủ đề nâng cao.

Hiển thị tất cả 6 kết quả