Các giáo viên này là những sinh viên đã tốt nghiệp Đại học từ các nước phương Tây như Canada, Hoa Kỳ và nước Anh, họ sẽ là những người dạy các môn học/chủ đề nâng cao.

Hiển thị tất cả 6 kết quả

Giảm giá!

G3-60 Các bài học – Tiếng Anh nâng cao

Original price was: 21.000.000VNĐ.Current price is: 18.500.000VNĐ.

Một bài học dài 25 phút, có giá trị trong 4,5 tháng kể từ khi bạn mua gói này.
Vui lòng đọc “Mô tả” để biết thêm chi tiết.

Giảm giá!

G3-120 Các bài học – Tiếng Anh nâng cao

Original price was: 42.000.000VNĐ.Current price is: 37.000.000VNĐ.

Một bài học dài 25 phút, có giá trị sử dụng trong 9 tháng tính từ lúc bạn mua gói này.
Vui lòng đọc “Mô tả” để biết thêm chi tiết.

Giảm giá!

G3-240 Các bài học – Tiếng Anh nâng cao

Original price was: 84.000.000VNĐ.Current price is: 74.000.000VNĐ.

Một bài học dài 25 phút, có giá trị sử dụng trong 18 tháng tính từ lúc bạn mua gói này.
Vui lòng đọc “Mô tả” để biết thêm chi tiết.

Giảm giá!

G3-360 Các bài học – Tiếng Anh nâng cao

Original price was: 126.000.000VNĐ.Current price is: 111.000.000VNĐ.

Một bài học dài 25 phút, có giá trị sử dụng trong 27 tháng tính từ lúc bạn mua gói này.
Vui lòng đọc “Mô tả” để biết thêm chi tiết.

Giảm giá!

G3-480 Các bài học – Tiếng Anh nâng cao

Original price was: 1.670.000.000VNĐ.Current price is: 152.000.000VNĐ.

Một bài học dài 25 phút, có giá trị sử dụng trong 36 tháng tính từ lúc bạn mua gói này.
Vui lòng đọc “Mô tả” để biết thêm chi tiết.