MUA CÁC BÀI HỌC RIÊNG LẺ

Bạn có thể mua các bài học riêng lẻ với một số tiền phù hợp để có thể sử dụng với bất kỳ giáo viên của chúng tôi. Xin lưu ý hãy chọn mua đúng loại bài học tương ứng với kiểu giáo viên mà bạn muốn tương tác, bao gồm giáo viên không phải là người bản xứ, người bản xứ hoặc người bản xứ trình độ nâng cao.

Bài học đơn | Tiếng Anh nâng cao

345.000VNĐ

Mua bất kỳ số lượng bài học từ một giáo viên tiếng Anh bản địa, người dạy tiếng Anh nâng cao.
Chúng không hết hạn và có thể được sử dụng bất cứ lúc nào.
Vui lòng đọc “Mô tả” để biết thêm chi tiết.